Product Page – Gongbad

GONGBAD

Et gongbad kan beskrives på flere måter, det kan være en lydreise hvor man bades i lydbølgene til gongen. Det kan være en form for avspenning hvor lyden fra gongene gjør du slapper mer av og reduserer stress i kroppen.

Vi vil anbefale å ligge under et gongbad, men det går også fint å sitte f.eks i meditasjonsstilling eller på en stol. 

Et gongbad varer typisk fra 1 til 1,5 timer.

Instrumenter som benyttes under et gongbad er i hovedsak gong, men andre instrumenter og sang er også en del av lydbildet. Den enkelte gongbad deltager vil ha sin egen opplevelse av denne lydreisen. For de aller fleste er dette en fin og avslappende opplevelse. I enkelte tilfeller blir det en sterk opplevelse hvor mye liv kommer til overflaten.

Gong er et helt spesielt instrument, rikt på overtoner. Når den spilles lages den en felt av lydbølger som går inn og gjennom alle som er tilstede. Dette er med på å skape en helhetlig opplevelse for kroppen. Man kan komme inn en følelse av å ekspandere bortenfor sin egen kropp og inn i en god harmonisk flyt tilstand.

Vi anbefaler alle som opplever det som “for sterkt” å kontakte gongmester i etterkant av gongbadet og det skal være rom fro deling av opplevelser i etterkant av gongbadet.

I et gongbad så spiller gongmestere med et nøytralt sinn og åpner opp for det liv som er der i deg og i deltagerne. Gongmestere rommer lydbølger og spilles av gongene og skaper et harmonisk lydlandskap for deg å være i.

Invitasjonstekst til et gongbad

Velkommen til Gongbad

Du er hjertelig velkommen til gongbad på STED den DATO med gongmeste(re) …… og …… , gongbadet varer i 1,5 timer.

Vi vil lage en lydreise med gonger syngeboller, Shantichimes, Shrudiboks mm. i tillegg til Gongmesterens bruk av stemmen og overtoner.

Du vil få en trygg og behagelig reise hvor gongmesterne lager et harmonisk klangrom hvor du får ditt eget lydbad og lydreise.

Når Gongen spilles skapes det en lyd med dype vibrasjoner som kan løse opp i fysiske, emosjonelle og mentale spenninger. Lydens vibrasjon kan på den måten ha en helende effekt på kropp, sjel og sinn.

Gongen er et fantastisk spennende instrument som påvirker både deltakeren og den som spiller. Å la seg flyte med av gongens vibrasjoner, tillate tonene å trenge igjennom deg, og la deg synke inn i en dyp meditativ tilstand, den tilstand der kroppens egne helbredende egenskaper trer i kraft, det er bare helt fantastisk.

Fordi gongen er et “stort” instrument som skaper store lydbølger vil de fleset oppleve at de treffes av lydbølger gjennom hele kroppen. Det er mage som sier at de føler seg fornyet og synes dette bare er helt fantastisk. de utrykker ofte at det er som “å bli født på ny”.

Bli ny med gongbad du også!

 

Med vennlig hilsen

GONG ON THE WAY (TM)

 Tor Arne Håve

 

Bilder til invitasjonen