Norse Gongs

NORSE GONG™

Lyden av eldgamle norrøne natur ånder

Norse Gong Produkter

[product_category category=”Norse Gong” Columns=”2″]

NORSE GONG™  er en ide fra  Gongmester Tor Arne Håve om å hente frem kraft fra eldgamle tider den tid hvor man brukte runer for å skrive. Og en ide om å skape en gong forbundet med sjaman tradisjoner hvor det å lytte til naturen og de ånder som var i naturen stod i sentrum for all menneskelig aktivitet. Menneskets kontakt med  Runer var på den tiden sett på som magiske symboler som kunne utrykke mer en bare ord. 

Runer ble benytte til ritualer og ble sett på som hellige verktøy for å forandre verden og sine egne omgivelser. Noen av runene ble også satt sammen i sirkulere former delt inn i åtte grener. Dette kalles stavruner. Vi har valg to typer stavruner for de første Norse gongs. De heter Vegvísir og Ægishjálmr. Vegisir er en gong som har til hensikt å vise veien for de som ferdes, selv når det er storm og dårlig vær. Vegvisir er en gong som viser vei. 

Ægishjálmr er en gong for beskyttelse mot mørke krefter og det de den gang kalte Seidr, en slags sort magi som skulle forvirre sinnet til den som ble Seidet. Ægishjálmr er derfor en gong for å holde et klart og fokusert sinn og å være trygg i vanskelige og farefulle omgivelse.

Norrøn Ild & Vann sermoni

I Norrøn kultur var mennesker opptatt av å snakke med naturånder. I myten Dauði Baldrs (Balder død) finner vi Frigg kona til Óðin som ber alle natur elementer som ild, vann, metall, stein m.m og alle levende vesener om å beskytte Baldr. Vi har laget en seremoni som omfatter å hente kraft fra Ilden og Vannet og fra alle himmel rettningene. Vi gjør denne seremonien for alle våre gonger, og det er vår dåp av gongen og tilblivelse av den Norrøne Gongen.

Kontakt oss

Send oss gjerne spørsmål eller forespørsel om tilbud på våre produkter eller tjenester, vi svarer deg så snart vi kan og helst i løpet av 2 dager.