Mini Workshop Grunning med Gong

Mini Workshop – Bioenergetisk kroppsøvelser – Grunning med Gong

Ved enkle grep og enkle bioenergetiske øvelser kan du få tilgang til mer ro, mer vitalitet og en styrket selvfølelse. En mer bevegelig underkropp gir mer motilitet og kraft i overkroppen, da henger du mer sammen.

Hva kan du forvente av resultater ved å delta på denne mini- workshopen?

  • Bedre sirkulasjon i føtter og ben
  • Klarere tanker
  • Føle deg hel
  • Ha mer tilgang til din egen kraft
  • Føle deg mer samlet og rolig
  • Øke toleranse for stress

Du vil lære en enkle Bioenergetisk Øvelser og om de fire prinsipper som vi har i Bioenergetikken. Du vil også oppleve hvordan gongen kan gjøre en mer grunnet og tilsted i deg selv.

1.Framkalling

Vi jobber aktivt med å la stemmen være med i utpust , vi jobber med å la kroppen få lov til å fremkalle det den kjenner og føler i øyeblikket. Det som kroppen fremkaller søker vi å bringe frem i form av ord, setninger eller stemme.

2.Pust

Pusten er med som en rytme i våre bevegelser og hjelper oss til å komme dypere og åpne mer opp for det som er steng inne eller holdt tilbake. Vi søker dypere pust for å gi kroppen mer oksygen og mer tilgang til liv. Pusten går som en bølge fra magen, opp gjennom diafragma, brystkassen og hode.

3.Grunning

Vi søker kontakt med grunnen og underlaget for å stå stødig i oss selv. Føtter og ben er den delen vi starter og jobber med. For å frembringe nødvendig kontakt, øke bevegelighet og mobilitet i hele kroppen.

4.Beholde

Gjennom øvelser skapes det avspenning og gjennom dette oppstår det nye strømmer av liv som kommer frem. Det kan være overveldende å stå i seg selv med ny kraft og nye følelser. Det kan oppstå følelser av irritasjon, aggresjon så vel som ømhet og økt oppmerksomhet for ditt eget behov nærhet og omsorg. Det å kunne beholde seg selv i den nye kroppslige virkeligheten er noe vi kontinuerlig trener på i bioenergetikken.

Les mer om Grunning her:

Vis meg dine føtter  (https://nibi.no/vis-meg-dine-fotter/)

Tor Arne Håve M.M
Bioenergetisk Instruktør

[simpay id=”4793″]