Selvfølelse og egenkjærlighet – Visdom fra syv lærere

Av Tor Arne Håve

I en verden full av stress, usikkerhet og forventninger, kan det være utfordrende å finne og opprettholde en sunn selvfølelse og egenkjærlighet. Å føle seg utilstrekkelig eller ikke verdig kan ha en negativ innvirkning på vår psykiske helse og vår evne til å navigere i livets utfordringer. Heldigvis har mange lærere og eksperter delt sin visdom og innsikt om hvordan vi kan forbedre vår selvfølelse og utvikle egenkjærlighet.

I dette blogginnlegget vil vi utforske visdommen fra syv ulike lærere, som hver har sin egen tilnærming til å hjelpe oss med å oppdage vår indre styrke og kjærlighet. Vi vil se på hvordan deres perspektiver og råd kan hjelpe oss å forstå og overvinne lav selvfølelse, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å leve et mer meningsfylt og tilfredsstillende liv.

Vi vil utforske lærdom fra Rumi, Mooji, Guru Dev, Eckhart Tolle, Osho, Sydney Banks, Carl Rogers og Alexander Lowen, som alle har bidratt med unike og verdifulle perspektiver på hvordan vi kan utvikle og opprettholde egenkjærlighet.

Noen av disse lærerne fokuserer på å hjelpe oss med å utvikle vår indre visdom og kraft gjennom meditasjon, selvutforskning og å være til stede i øyeblikket. Andre tilbyr mer praktiske tilnærminger, som terapeutisk selvutforskning og kroppsøvelser, for å hjelpe oss med å uttrykke og forstå våre følelser og oppleve større selvaksept.

Gjennom å utforske disse forskjellige perspektivene og tilnærmingene, vil vi oppdage hvordan vi kan forbedre vår selvfølelse og egenkjærlighet, og hvordan vi kan leve et mer balansert og meningsfylt liv. Så la oss dykke inn i visdommen fra disse syv lærerne og se hvordan deres innsikt kan hjelpe oss på vår egen reise mot selvaksept og egenkjærlighet.


Rumi – Utforsk din indre visdom

Din oppgave er ikke å søke etter kjærlighet, men å søke og finne alle barrierene inni deg som du har bygget mot den.”

Rumi

Rumi var en persisk poet og sufi-mystiker som fokuserte på å finne visdom i våre indre erfaringer. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin indre visdom og kjærlighet. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å utvikle dypere forståelse av sin indre visdom og kjærlighet gjennom poesi, meditasjon og selvutforskning.

Selv om vi ikke kan vite nøyaktig hva Rumi ville si, kan vi dra nytte av hans lære og poesi for å utlede råd han kunne gi til noen som sliter med lav selvfølelse:

 1. Utforsk din indre visdom: Rumi ville oppfordre personen til å gå inn i sitt indre landskap og utforske sin egen visdom og kjærlighet. Gjennom meditasjon, poesi og selvrefleksjon kan man finne en dypere forståelse av seg selv og sin verdi.
 2. Bryt ned barrierer: Rumi hevder at våre hjerter inneholder kjærlighet, men vi bygger barrierer mot den. Han ville anbefale å identifisere og konfrontere de indre barrierene som hindrer oss i å oppleve egenkjærlighet og aksept.
 3. Fokuser på kjærlighet: I stedet for å fokusere på frykt, bekymringer og negative tanker, ville Rumi råde personen til å fokusere på kjærlighet og medfølelse, både for seg selv og for andre.
 4. Finn skjønnhet i alt: Rumi lærer at skjønnhet og kjærlighet finnes overalt, og han ville oppfordre personen til å se etter skjønnhet i deres liv og omgivelser. Dette kan bidra til å øke positiviteten og selvfølelsen.
 5. Se på helheten, ikke bare delene: Rumi ville råde personen til å se på seg selv som en helhet, ikke bare fokusere på svakheter og feil. Ved å se på helheten av ens eksistens, kan man finne en større forståelse og aksept av seg selv.
 6. Vær tålmodig og kjærlig mot deg selv: Rumi understreker viktigheten av tålmodighet og selvmedfølelse. Han ville oppfordre personen til å være tålmodig og kjærlig mot seg selv mens de arbeider med å overvinne lav selvfølelse.

Selv om Rumi levde på 1200-tallet, er hans visdom og innsikt fortsatt relevant i dag, og hans råd kan være en kilde til støtte og veiledning for de som sliter med lav selvfølelse.

Mooji – Oppdag din indre essens

“Den sanne kjærligheten kommer ikke fra noen annen, den kommer fra din egen oppdagelse av hvem du virkelig er.”

Mooji

Mooji er en jamaicansk-amerikansk spiritual lærer som fokuserer på oppdagelse av vår indre essens. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin egen indre essens og forbindelse med universet. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å oppdage sin indre essens og å frigjøre seg fra negative tanker og begrensninger som hindrer oss i å leve ut vårt fulle potensiale.

Selv om vi ikke kan vite nøyaktig hva Mooji ville si, kan vi dra nytte av hans lære og innsikt for å utlede råd han kunne gi til noen som sliter med lav selvfølelse:

 1. Oppdag din indre essens: Mooji ville oppfordre personen til å utforske sin indre essens, det sanne Selvet, som er fri for ego og personlige identifikasjoner. Gjennom selvundersøkelse og meditasjon kan man bli kjent med sin egen sanne natur og forstå at man er verdifull og elsket.
 2. Slipp negative tanker og begrensninger: Mooji lærer at tankene våre og personlige historier kan påvirke vår selvfølelse. Han ville oppfordre personen til å observere og slippe negative tanker og begrensninger som hindrer dem i å oppleve egenkjærlighet og aksept.
 3. Vær til stede i øyeblikket: Mooji understreker viktigheten av å være til stede og leve i nåtiden. Han ville råde personen til å fokusere på øyeblikket og ikke bli fanget i fortiden eller bekymre seg for fremtiden, noe som kan hjelpe med å øke selvfølelsen.
 4. Finn stillhet og ro: Mooji ville oppfordre personen til å finne stillhet og ro i seg selv ved å meditere og koble til sitt indre Selv. Dette kan bidra til å skape en følelse av indre ro og trygghet som kan forbedre selvfølelsen.
 5. Aksepter og omfavn alle aspekter av deg selv: Mooji ville råde personen til å akseptere og omfavne alle aspekter av seg selv, både de positive og de negative, uten dømmekraft. Ved å akseptere hele seg selv, kan man utvikle en sunn og balansert selvfølelse.
 6. Søk veiledning og støtte fra en åndelig lærer eller fellesskap: Mooji ville oppfordre personen til å søke veiledning og støtte fra en åndelig lærer eller fellesskap for å hjelpe dem med å navigere i prosessen med selvutforskning og personlig vekst.

Ved å følge Moojis råd og tilnærminger, kan personer med lav selvfølelse begynne å utvikle en dypere forståelse av seg selv og sin verdi, og i prosessen lære å elske og akseptere seg selv fullt ut.

Guru Dev – Oppdag din indre kraft og styrke

Ved å bli kjent med vår indre kraft, blir vi i stand til å elske oss selv og dermed elske andre.

Guru Dev

Guru Dev var en indisk åndelig lærer som fokuserte på å utvikle vår indre kraft og styrke. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin egen indre kraft og styrke. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å oppdage sin indre kraft og styrke, og å utvikle større selvtillit og selvfølelse.

Selv om vi ikke kan vite nøyaktig hva Guru Dev ville si, kan vi dra nytte av hans lære og innsikt for å utlede råd han kunne gi til noen som sliter med lav selvfølelse:

 1. Mediter regelmessig: Guru Dev ville anbefale regelmessig meditasjon som en måte å koble til sin indre kraft og styrke. Meditasjon hjelper med å stilne sinnet og skape rom for selvinnsikt og personlig vekst.
 2. Utvikle din indre kraft og styrke: Guru Dev lærer at vi alle har en indre kraft og styrke som kan hjelpe oss med å overvinne hindringer og utfordringer. Han ville oppfordre personen til å utvikle denne indre kraften gjennom selvrefleksjon, meditasjon og praksis.
 3. Ta ansvar for din egen lykke: Guru Dev ville råde personen til å ta ansvar for sin egen lykke og velvære, og ikke være avhengig av andres meninger eller bekreftelser. Ved å ta ansvar, kan man styrke sin selvfølelse og bli mer selvsikker.
 4. Omgi deg med positivitet: Guru Dev ville anbefale personen å omgi seg med positive mennesker og situasjoner som støtter deres vekst og velvære. Dette kan bidra til å skape et miljø som er gunstig for selvfølelse og selvtillit.
 5. Praktiser selvmedfølelse: Guru Dev ville oppfordre personen til å praktisere selvmedfølelse ved å akseptere og elske seg selv, til tross for feil og mangler. Dette kan hjelpe personen med å utvikle en sunn og balansert selvfølelse.
 6. Sett mål og arbeid mot dem: Guru Dev ville råde personen til å sette realistiske og oppnåelige mål for seg selv, og arbeide mot dem med besluttsomhet og utholdenhet. Dette kan bidra til å bygge selvtillit og selvfølelse.

Ved å følge Guru Devs råd og tilnærminger, kan personer med lav selvfølelse begynne å utvikle en dypere forståelse av seg selv og sin verdi, og i prosessen lære å elske og akseptere seg selv fullt ut.

Eckhart Tolle – Leve i øyeblikket og være til stede

Å akseptere deg selv fullt ut i nåtiden er det eneste som vil gjøre deg virkelig fri.

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle er en tysk-kanadisk forfatter og spirituell lærer som fokuserer på å leve i øyeblikket og være til stede. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er til stede og bevisst i øyeblikket. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å frigjøre seg fra negative tanker og bekymringer og å leve mer i tråd med nåtiden.

Selv om vi ikke kan vite nøyaktig hva Eckhart Tolle ville si, kan vi dra nytte av hans lære og innsikt for å utlede råd han kunne gi til noen som sliter med lav selvfølelse:

 1. Vær til stede i øyeblikket: Tolle oppfordrer til å leve i nåtiden og være til stede i øyeblikket. Ved å fokusere på nåtiden, kan man frigjøre seg fra bekymringer om fortiden og fremtiden, som ofte bidrar til lav selvfølelse.
 2. Observer tankene dine: Tolle lærer at man skal observere sine tanker og ikke identifisere seg med dem. Ved å distansere seg fra negative tanker og bekymringer, kan man begynne å se dem som separate fra ens sanne selv og dermed styrke selvfølelsen.
 3. Omfavne aksept: Tolle anbefaler å akseptere det som er, inkludert ens egne følelser og opplevelser. Å akseptere seg selv som man er, kan bidra til å forbedre selvfølelsen og skape indre ro.
 4. Skille mellom ego og ditt sanne selv: Tolle understreker viktigheten av å skille mellom egoet og det sanne selv. Egoet er ofte kilden til lav selvfølelse, mens det sanne selv er fri fra egoets begrensninger. Ved å kjenne forskjellen, kan man arbeide mot å styrke sin sanne identitet og selvfølelse.
 5. Praktiser tilstedeværelse og bevissthet: Tolle anbefaler å praktisere tilstedeværelse og bevissthet i dagliglivet, for eksempel gjennom pusteøvelser, meditasjon eller yoga. Dette kan hjelpe til med å øke selvfølelsen og redusere stress og angst.
 6. Omgi deg med støttende mennesker: Tolle understreker viktigheten av å være omgitt av støttende og kjærlige mennesker som bidrar til ens velvære og personlige vekst. Dette kan skape et miljø som er gunstig for å forbedre selvfølelsen.

Ved å følge Eckhart Tolles råd og tilnærminger, kan personer med lav selvfølelse begynne å utvikle en dypere forståelse av seg selv og sin verdi, og i prosessen lære å elske og akseptere seg selv fullt ut.

Osho – Oppdag din indre glede og livsenergi

Egenkjærlighet er et fundamentalt skritt på veien mot kjærlighet for andre og for verden.

Osho

Osho var en indisk åndelig lærer som utforsket temaer som glede, meditasjon og livsenergi. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin indre glede og livsenergi. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å oppdage sin indre glede og livsenergi gjennom meditasjon og selvutforskning, og å frigjøre seg fra begrensninger som kan hindre oss i å oppleve livet på en positiv og meningsfull måte.

Hvilke råd ville Osho gi til en person med lav selvfølelse:

 1. Utforsk din indre glede: Osho oppfordrer folk til å oppdage og nære sin indre glede og livsenergi. Han vil råde personer med lav selvfølelse til å delta i aktiviteter som gir glede og øker bevisstheten om deres indre glede.
 2. Mediter regelmessig: Osho var en stor talsmann for meditasjon som et verktøy for selvutforskning og åndelig vekst. Han vil anbefale regelmessig meditasjon for å gå dypere inn i seg selv og finne sin indre styrke.
 3. Vær åpen for endring: Osho lærte at endring er en naturlig del av livet og at det er viktig å omfavne den i stedet for å motstå den. Ved å akseptere endring og se muligheter for vekst, kan personer med lav selvfølelse finne styrke og selvtillit.
 4. La gå av frykt og begrensninger: Osho oppfordrer til å slippe frykt og begrensninger som kan hindre en i å oppleve livet fullt ut. Dette kan inkludere å utfordre negative tanker og overbevisninger som bidrar til lav selvfølelse.
 5. Uttrykk dine følelser: Osho vektlegger viktigheten av å være ærlig og autentisk med ens følelser. Han vil råde personer med lav selvfølelse til å uttrykke sine følelser fritt, både positivt og negativt, som en måte å forstå og akseptere seg selv bedre.
 6. Praktiser kjærlighet og medfølelse: Osho lærte om viktigheten av kjærlighet og medfølelse for seg selv og andre. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å praktisere kjærlighet og medfølelse overfor seg selv som et middel til å helbrede og styrke selvfølelsen.

Ved å følge Oshos råd og innsikt, kan personer med lav selvfølelse begynne å forstå og akseptere seg selv bedre, og i prosessen oppdage deres indre glede og styrke.

Sydney Banks – Oppdag din sanne natur

Når du forstår din sanne natur, vil du oppdage at kjærligheten og medfølelsen ligger i kjernen av ditt vesen.

Sydney Banks

Sydney Banks var en skotsk-kanadisk filosof som utviklet “Three Principles” -teorien, som fokuserer på å oppdage vår sanne natur. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin sanne natur og åndelige visdom. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å oppdage sin sanne natur og åndelige visdom, og å frigjøre seg fra negative tanker og begrensninger som kan hindre oss i å leve ut vår fulle potensiale.

Hvilke råd ville Sydney Banks gi til en person med lav selvfølelse:

 1. Forstå de tre prinsippene: Sydney Banks introduserte konseptet om de tre prinsippene: tanke, bevissthet og sinn. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å forstå disse prinsippene og hvordan de påvirker deres opplevelse av livet og selvfølelsen.
 2. Innse at tanker er flyktige: Sydney Banks lærte at tanker er midlertidige og flyktige. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å innse at deres negative tanker om seg selv ikke er permanente eller absolutte sannheter, men heller forbigående tilstander som kan endres.
 3. Utforsk din sanne natur: Sydney Banks oppfordret folk til å utforske sin sanne natur, som er åndelig og utenfor tankenes begrensninger. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å gå dypere inn i seg selv for å oppdage deres sanne essens og potensial.
 4. Vær til stede i øyeblikket: Sydney Banks lærte at det er viktig å være til stede i øyeblikket og ikke la tankene om fortiden eller fremtiden påvirke nåtiden. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å fokusere på nåtiden og være oppmerksomme på deres indre visdom og innsikt.
 5. Kultiver indre visdom og innsikt: Sydney Banks vektla viktigheten av å utvikle indre visdom og innsikt. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å lytte til deres indre stemme og stole på deres egen visdom for å finne veien til selvaksept og selvkjærlighet.
 6. Omring deg med støttende mennesker: Sydney Banks trodde på kraften i støttende relasjoner og samfunn. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å omgi seg med mennesker som støtter og oppmuntrer deres personlige vekst og utvikling.

Ved å følge Sydney Banks’ råd og innsikt, kan personer med lav selvfølelse få en dypere forståelse av deres sanne natur og hvordan tanker og bevissthet påvirker deres selvfølelse. Dette kan hjelpe dem med å finne veien til selvaksept og selvkjærlighet.

Carl Rogers – Selvutforskning og personlig vekst

Jo mer jeg kan elske meg selv, jo mer kan jeg elske andre, og jo mer andre kan elske meg.

Carl Rogers

Carl Rogers var en amerikansk psykolog som utviklet humanistisk psykologi og fokuserte på personlig vekst og utvikling gjennom selvutforskning. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke har en positiv selvfølelse og aksept av seg selv. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å utvikle større selvinnsikt, selvfølelse og selvaksept gjennom en terapeutisk relasjon basert på aktiv lytting og empati.

Hvilke råd ville Carl Rogers gi til en person med lav selvfølelse:

 1. Utforsk dine følelser og tanker: Carl Rogers ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å utforske og uttrykke sine følelser og tanker åpent og ærlig, og bli mer bevisst på hvordan de opplever seg selv og verden rundt dem.
 2. Aksepter deg selv: Rogers understreket viktigheten av selvaksept og å være snill mot seg selv. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å akseptere seg selv som de er, inkludert deres styrker og svakheter, og arbeide mot en positiv selvfølelse.
 3. Engasjer deg i terapi: Carl Rogers trodde på kraften i terapeutiske relasjoner for personlig vekst og utvikling. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å søke profesjonell hjelp, for eksempel gjennom klient-sentrert terapi, for å arbeide med sine problemer og fremme selvinnsikt.
 4. Tillat deg selv å vokse og utvikle deg: Rogers understreket viktigheten av personlig vekst og utvikling. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å tillate seg selv å vokse og utvikle seg ved å være åpne for nye erfaringer og lære av livets utfordringer.
 5. Vær autentisk: Carl Rogers mente at det er viktig å være autentisk og ekte i forhold til seg selv og andre. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å være tro mot seg selv og uttrykke sine sanne følelser og tanker uten frykt for å bli dømt eller avvist.
 6. Skap meningsfulle relasjoner: Rogers trodde at meningsfulle relasjoner er nøkkelen til personlig vekst og velvære. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å bygge sterke og støttende relasjoner med mennesker som verdsetter dem og deres unike egenskaper.

Ved å følge Carl Rogers’ råd og innsikt, kan personer med lav selvfølelse utvikle en dypere forståelse av seg selv, øke selvaksept og selvkjærlighet, og arbeide mot et mer autentisk og meningsfylt liv.

Alexander Lowen – Kroppsøvelser og Bioenergetics

Kroppen vår er et levende arkiv over våre erfaringer og følelser. Ved å lytte til kroppens visdom, kan vi lære å helbrede oss selv og omfavne kjærligheten vi fortjener.

Alexander Lowen

Alexander Lowen var en amerikansk lege og psykoterapeut som utviklet bioenergetics-terapi, som fokuserer på kroppens energier og uttrykk. Han ville se på lav selvfølelse som en tilstand der personen ikke er i kontakt med sin kroppsbevissthet og følelsesmessige uttrykk. Han ville fokusere på å hjelpe personen med å utvikle større kroppsbevissthet og å uttrykke følelsene sine gjennom bioenergetics-øvelser.

Hvilke råd ville Alexander Lowen gi til en person med lav selvfølelse:

 1. Utforsk kroppslig bevissthet: Lowen mente at kroppen er en viktig kilde til informasjon om vår psykologiske og emosjonelle tilstand. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å bli mer bevisste på kroppens signaler og følelser, og hvordan de er knyttet til deres selvfølelse.
 2. Praktiser bioenergetiske øvelser: Lowen utviklet bioenergetikk som en terapeutisk metode for å frigjøre blokkerte energier og følelser i kroppen. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å utforske og praktisere bioenergetiske øvelser for å øke kroppsbevisstheten og løse opp spenninger og blokkeringer.
 3. Utforsk og uttrykk følelser: Lowen anbefalte å utforske og uttrykke følelser gjennom kroppsbevegelser og pust. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å tillate seg å føle og uttrykke sine emosjoner fullt ut, for å frigjøre undertrykte følelser og øke deres selvfølelse.
 4. Arbeid med kroppsholdning og pust: Lowen trodde at kroppsholdning og pustemønstre påvirker vår psykologiske og emosjonelle tilstand. Han ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å arbeide med å forbedre deres kroppsholdning og pusteøvelser for å fremme en mer avslappet og selvsikker tilstand.
 5. Oppsøk profesjonell hjelp: Lowen anbefalte å søke profesjonell hjelp fra en bioenergetisk terapeut eller en annen terapeut som jobber med kroppslig orienterte terapier. Han ville råde personer med lav selvfølelse til å finne en terapeut de stoler på og føler seg komfortable med, for å arbeide med deres selvfølelse og helbredelse.
 6. Utvikle en sunn kroppslig selvomsorg: Lowen ville oppfordre personer med lav selvfølelse til å ta vare på kroppen gjennom regelmessig fysisk aktivitet, balansert kosthold og tilstrekkelig hvile. Å ta vare på kroppen kan bidra til å styrke selvfølelsen og øke selvkjærligheten.

Ved å følge Alexander Lowens råd og innsikt, kan personer med lav selvfølelse utvikle en sterkere kroppslig bevissthet, frigjøre undertrykte følelser og øke deres selvfølelse og selvkjærlighet.

Sammenligning av lærernes synspunkter

LærerFokus på:
RumiIndre visdom og poesi
MoojiIndre essens og forbindelse med universet
Guru DevIndre kraft og styrke
Eckhart TolleLeve i øyeblikket og være til stede
OshoIndre glede og livsenergi
Sydney BanksSanne natur og åndelig visdom
Carl RogersSelvutforskning og personlig vekst
Alexander LowenKroppsøvelser og bioenergetics

Mens lærerne har ulike tilnærminger til håndtering av lav selvfølelse og å oppnå egen kjærlighet, er det et felles tema blant dem. De fleste lærerne fokuserer på å hjelpe personen med å oppdage sin indre visdom, kraft og glede, og å frigjøre seg fra negative tanker og begrensninger som kan hindre oss i å leve ut vårt fulle potensiale.

Carl Rogers og Alexander Lowen fokuserer mer på terapeutisk selvutforskning og kroppsøvelser, mens de åndelige lærerne som Rumi, Mooji, Guru Dev, Eckhart Tolle, Osho og Sydney Banks, fokuserer mer på meditasjon, selvutforskning og frigjøring fra negative tanker og begrensninger.

Uansett tilnærming, kan alle lærerne hjelpe personen med å utvikle større selvinnsikt og selvfølelse, og oppdage sin indre visdom, kraft og kjærlighet. Ved å bli mer bevisst på våre indre erfaringer og følelser, kan vi frigjøre oss fra negative tanker og begrensninger, og oppdage vår sanne natur og åndelige visdom.

Felles for lærernes tilnærminger er også fokuset på å leve i øyeblikket og være til stede i nåtiden. Dette kan hjelpe oss med å frigjøre oss fra bekymringer og negative tanker om fortiden eller fremtiden, og i stedet fokusere på å leve i harmoni med våre indre verdier og visdom.