Hjem

Velkommen til Universi AS,

Universi er latinsk og betyr “all together”. Det er også grunnfilosofien i all virksomhet vi driver med. Vi er innvolverer oss i prosjekter hvor fokus er å skape livsglede gjennom samarbeide og samhold. Vi er alltid på utsikt etter vitale mennesker å samarbeide med, bare hyggelig om du tar kontakt.

Vi jobber med alt fra enkelt klienter til organisasjoner.

All med det samme behovet, å utvikle mer vitalitet og livsglede i seg selv eller i sin organisasjon.

Vi har i dag to merkenavn vi jobber med å drive frem internasjonalt. Den ene heter ALIVENESS og Det andre heter GONGONTHEWAY.

ALIVENESS er basert på mitt arbeide innen Ledelse og Bioenegetisk Analyse. Og er også basert på mitt arbeide med å utvikle teorier om kohesjon som grunnlag for bedre og mer effektive team.

GONGONTHEWAY er basert min mer på min spirtuelle vei som praktiserende buddhist og yogalærer. 

Ønsker deg en vital og sterk dag!

Tor Arne Håve
Grunder/Eier

Våre merkenavn

GONG ON THE WAY (TM)

NORSE GONG (TM)

SOULFULLBAGS (TM)

Ta gjerne kontakt med oss

Om Oss

Universi AS 

Fålesloråsen 59
1407, Vinterbro
Norway

Vår misjon

Skape vitalitet og glede i mennesker.

Vårt tilbud